MİSYON, VİZYON ve DEĞERLERİMİZ

misyon banner

 

deger

Misyonumuz: 

İştiraklerimizi fizibilite, yapılandırma, yönlendirme, denetleme ve yedekleme açısından destekleyip, grup şirketleri arasında insan odaklı birliği ve sinerjiyi sağlayarak toplumsal artı değer yaratmak.

 

 

 

vizyon-1

Vizyonumuz: 

Sürdürülebilir stratejik büyüme ile yerel değerlere saygılı iz bırakmak.

 

 

degerlerimiz-1Değerlerimiz: 

Kurum kültürümüzün etik çerçevesini belirleyen değerlerimiz, Kurum Çalışanlarına, ticari ve toplumsal hayatlarında kararlar verirken ve tutumlarını belirlerken rehberlik eden ilkelerdir.

Aile: Aile toplumun temelidir ve tüm toplum bireylerinin temel eğitimini aldığı bir ocaktır. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir aile yapısının neticesidir. Sağlıklı bir toplumun temelinde ise ahlak vardır. Kurumumuzda aile tanımı her boyutuyla önemlidir. Kurucu ailemizin birliği ve beraberliği, tüm Çalışanlarımızdan oluşan AVRASYA ailesinin birliği ve beraberliği bizim için değerlidir.

Ahlak: Sağlıklı bir toplumun temelinde ahlak vardır. Ahlakın olmadığı yerde sağlıklı bir toplum hayatı sürdürülemez ve kimse kendini güvende ve mutlu hissetmez. Ahlakın temelinde kişinin kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapmaması vardır. Kurumumuz, bu prensibin etrafında oluşturduğu güven ortamında çalışır.

Adalet: Ahlakın temelinde kişinin kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapmaması vardır. Bu da adaletin dayandığı temel esastır. Güzel ahlakın olmadığı yerde güzel davranış olmaz. Güzel davranışın olmadığı yerde de adalet tesis edilemez. İşimizde ve sosyal hayatımızda, tercihler yapıp kararlar vermemiz gereken durumlarla karşı karşıya kaldığımızda, tercihlerimizi güzel ahlaka aykırı olduğu halde kişisel veya şirket çıkarımız doğrultusunda değil mutlaka adaletten yana yaparız.

Dürüstlük: Adaletin gerçekleşebilmesi için dürüstlük şarttır. Dürüstlük, kişinin kendi lehine veya aleyhine olmasını dikkate almaksızın, her seferinden doğruyu söylemesi ve doğrudan yana tavır koymasıdır. İş yaparken dürüstlük değerimizden asla taviz vermeyiz. Başarılı bir ticaretin temelinde güven, güvenin temelinde dürüstlük yatar. İnsanlar, her zaman doğruyu söyleyen kişilere dürüst der, dürüst olduğu zaman testinden geçen kişilere ve kurumlara güven duyarlar.

Güvenilirlik: İnsanlar, her zaman doğruyu söyleyen kişilere ve her zaman işini doğru yapan kişilere güven duyarlar. Kurumumuzda güvenilirliğin ayrılmaz bir parçası, iş yapabilme kabiliyetinden gelen ve her seferinde netice alan kişilerin liyakatine duyulan güvendir. Her seferinde doğruyu söylemek ve her seferinde işi doğru yapmak bizim güvenilirlik anlayışımızı oluşturur.

Başarı odaklı yaklaşım: Adını aldığı "dağ" gibi sürekli zirveyi hedefleyen bir oluşum AVRASYA GRUP İnsana, doğaya ve topluma yarar sağlamaya odaklı bir yaklaşım ve sürekli üretimle, başarıya ulaşmak için çalışıyoruz. Verilen sözleri tutmayı ve güvenirliliği en önemli kriter olarak görüyor, memnuniyet ölçümleme yöntemleriyle; insan-çevre uyumunu da sağlayarak, alınan aksiyonların topluma ve çevreye olan etkisini dikkate alıyoruz. Tüm paydaşlarımıza eşit mesafedeki duruşumuzla adil bir yaklaşım sergiliyoruz. İhtiyaç ve beklentilerin farkındayız, aldığımız geri bildirimleri doğru yöneterek paydaşlarımızın hayatlarına değer katıp, birlikte güçlü yarınlar inşa ediyoruz.

Şeffaflık: Çalışan, müşteri ve tüm paydaşlarımızın her türlü sorununu rahatça paylaşabildiği şeffaf yapımızla; güvenilirlik ve dürüstlüğün her zaman en büyük savunucusuyuz. Sinerji yaratan, çalışanlarla birlikte paylaştıkça büyüyen, öğrenen, öğreten ve çözüm odaklı bir şirketiz. Stratejik işbirliklerine her zaman açığız, çalışanlarımızın da hisse alabildiği yapımızla farklılığımızı yansıtmaya devam ediyoruz.

Uzmanlık: Uzmanlığın öneminin bilincinde olan her marka gibi her aşamadaki hizmetlerimizle (satış öncesi, satışta, teslim öncesi, teslim sırası ve teslim sonrasında), sürdürülebilir kalite için uygun yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi ve yönetim modellerini uygulamada, konusunda uzman kişilerle çalışıyoruz. İşini amatör bir ruhla profesyonelce yapmanın en doğru yaklaşım olduğuna inanıyoruz.

Yenilikçilik: Modern ve yenilikçi yönetim anlayışımızla, ilke ve yaklaşımlarımızı geliştirdiğimiz her projeye özenli bir şekilde yansıtıyoruz. Yenilikleri sürekli takip ediyor, yeni ürün ve hizmetler geliştiriyor, öneri sistemi ile sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Tüm iş süreçlerimizde teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyor, topluma ve çevreye duyarlı teknolojileri bulup uyguluyoruz.