ÇEVRE POLİTİKAMIZ

cevre banner

 

  • Projelendirme ve üretimin her aşamasında çevrenin korunması için belirlenen dünya standartlarını benimsemek ve uygulamak,
  • Gelecek kuşaklara doğal yaşam alanları oluşturmak için projeler geliştirmek,
  • Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelikler ile çalışmaların çevre standartlarına uygunluğundan emin olmak,
  • Risk değerlendirmeleri yaparak kaza vb. acil durumlarda çevreye olumsuz etkiyi en aza indirmek üzere tedbir almak,
  • Çevreyle ilgili çalışmaları düzenli biçimde gözden geçirerek bu çalışmaların performansını sürekli olarak arttırmak,
  • Doğal kaynakların korunması için enerji ve hammaddenin verimli kullanılması,
  • Nefes alan bir çevre için sürekli gelişime açık bir kültür oluşturarak çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılması.